Kapak resmi

Atatürk Savaş Cephesinde

Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 1. Cumhurbaşkanıdır. Annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rız Bey'dir


Sırasıyla gittiği okullar:
  • - Mahalle Mektebi
  • - Şemsi Efendi İlköğretim Okulu
  • - Selanik Mülkiye Rüştiyesi (Ortaokul düzeyinde bir okuldur.)
  • - Selanik Askeri Rüştiyesi (Ortaokul düzeyinde bir okuldur)
  • - Manastır Askeri İdadisi (Lise düzeyinde bir okuldur)
  • - İstanbul Harp Okulu (Mustafa Kemal Atatürk'ün Teğmen olarak mezun olduğu bir okuldur)
  • - İstanbul Harp Akademisi (Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olduğu bir okuldur.)

Mustafa Kemal Atatürk'ün Mekteb-i Harbiye'de öğrenci iken çekilmiş fotoğrafı. Apolet numarası 1283'tür.

Mustafa Kemal'in ilk görev yeri olan Trablusgarp'ta çekilmiş fotoğrafı. Atatürk bu savaşın ardından binbaşılığa terfi ettirilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmay yüzbaşı rütbeside iken çekilmiş fotoğrafı.

© Civan Olcay DÜZGÜN - Tüm Hakları Saklıdır